Makalu har inte längre en aktiv försäljning av sina produkter men har kvar ett litet lager.

Vill du veta mer kan du kontakta mig på:

tinh.sjokvist@makalu.se